Managed Print Services - Reference

V University of Pittsburgh již delší dobu řešili problém s rozúčtováním tisku a kopií mezi jednotlivé projekty a hospodářská střediska, kterých je vždy přibližně 10 a je potřeba je snadno editovat a vytvářet. Celou situaci ještě komplikoval fakt, že prostory i tisková zařízení sdílí s University of Pittsburgh ještě U.S. Business School, která je samostatným subjektem s vlastními náklady a výnosy. Jelikož tisková zařízení využívají kromě lektorů i studenti, bylo také nutné vyřešit zabezpečení výtisků proti neoprávněnému použití. 
 
Před oslovením MDS Partners vypadala praxe na University of Pittsburgh tak, že rozúčtování nákladů probíhalo jen velmi obtížně a výtisky nebylo možné nijak zabezpečit. MDS Partners na tuto situaci reagovali nabídkou výměny tiskových zařízení za nová s podporou softwarového řešení SafeCom pro zabezpečení tisku a alokaci nákladů cost centrům a uživatelům. Touto výměnou zařízení získali v University of Pittsburgh kromě vyřešení rozúčtování nákladů i úspory na tisku, které vycházely z ekonomičtějšího provozu nových zařízení a z přechodu na pronájem s platbou za vytištěné stránky. 
 
Nová zařízení umožnila autentifikaci uživatelů pomocí PIN kódu zadaného přímo na stroji a ve spojení se softwarem SafeCom pak takzvaný PULL printing, tedy zabezpečení tisku a možnost alokace nákladů uživatelům, střediskům i partnerským subjektům. Díky napojení na Active Directory a přidělení jednotlivých uživatelů ke střediskům a projektům dochází k automatickému zaúčtování nákladů na tiskovou úlohu tam, kam patří ihned po odeslání úlohy z počítače. V případě kopírování je nutná autentifikace uživatele na stroji, pomocí které se podařilo vyřešit i rozúčtování kopií. 
 
O University of Pittsburgh: 
 
Založena v roce 1787 jako malá soukromá škola v americkém Pittsburghu. Po více než 220 letech se tato univerzita vyvinula v mezinárodně uznávané centrum vzdělávání a výzkumu, které aktuálně vzdělává více jak 34 000 studentů.. V České republice nabízí prostřednictvím Josef M. Katz Graduate School of Business zejména prestižní manažerský program Executive MBA, zařazený Financial Times mezi 10 nejlepších programů Executime MBA na světě. 

Rozúčtování nákladů, zabezpečený tisk a úspora nákladů

UNIVERSITY OF PITTSBURGH

„Společnosti MDS Partners se podařilo vyřešit naše starosti s rozúčtováním nákladů na tisk a zabezpečením tisku. Navíc se jim podařilo snížit naše provozní náklady na tisk a ušetřit nám čas spojený se správou...
 

Vedení společnosti PRONIX s.r.o. oslovilo MDS Partners s potřebou vyřešit vysoké náklady na tisk. Byla provedena Analýza tiskového parku, ze které vyšlo najevo, že je zde opravdu nezanedbatelný prostor pro optimalizaci. Tiskový park byl decentralizovaný, obsahoval osobní tiskárny, skenery a faxy s vysokými náklady na vytištění jedné strany. Zejména na barevný tisk byly používány neekonomické a neefektivní tiskárny. Mezi zjištěnými problémy byla i neukázněnost uživatelů, ať již při využití barevného tisku nebo v nepoužívání tisku oboustranného. 
 
Následujícím krokem bylo navolení firemní tiskové politiky pro společnost PRONIX, která měla za cíl dosáhnout ekonomického chování uživatelů tiskového řešení. MDS Partners vytvořili Manuál firemní tiskové politiky a provedli zaškolení uživatelů. Mimo jiné došlo k nastavení programů, ze kterých není možné tisknout barevně (e-maily, web, atd.), nastavení oboustranného tisku jako výchozího nastavení a zavedení používání různých kvalit papíru pro různé účely. Návrh optimalizace obsahoval mírnou centralizaci tiskového řešení založenou pouze na dvou typech tiskáren pro lepší orientaci uživatelů, nahrazení neefektivních a drahých lokálních tiskáren, skenerů a faxů novými výkonnými multifunkčními tiskárnami s nižšími náklady na tisk. Nemalou změnou byla i nově získaná možnost zabezpečení tisku PIN kódem, která uživatelům chyběla v případě tisku citlivých dokumentů, a která zároveň pomáhá eliminovat zbytečné – nevyzvednuté výtisky.  
 
Výsledkem změn byla úspora, která jen na barevném tisku činila 19 % z nákladů na tisk. Úspor bylo dosaženo také zautomatizováním dodávek spotřebního materiálu, pořízením nových zařízení formou pronájmu s platbou za stránky a nastavením firemních tiskových politik. 
 
O společnosti PRONIX: 
 
PRONIX s.r.o. je předním integrátorem systémů napájení zaměřeným na dodávky kompletních řešení od energo auditů, projektů včetně vlastní realizace projektů až po záruční a pozáruční služby. Společnost je plně orientována na oblast systémů napájení již od roku 1992. Na českém a slovenském trhu je dobře známá pro vysokou kvalitu a nejnovější technologie nabízených produktů. Společnost PRONIX vyvinula a patentovala vlastní řadu systému napájení, REVOLUTION MODULAR POWER SYSTEM®. 
 
www.pronix.cz 

Firemní tisková politika a snížení nákladů o 19 %

PRONIX S.R.O.

„Že naše náklady na tisk nejsou v pořádku, jsme věděli již delší dobu, ale chyběli nám nástroje na zjištění zbytečných nákladů a informace jak je eliminovat. Dnes jsme rádi, že jsme se obrátili na MDS Partners,...