Úspory díky pronájmu s platbou za stránky

ELI LILLY ČR, s.r.o.

„Při nákupu nového většího zařízení nám MDS Partners nabídli i možnost pronájmu s platbou za stránky. Ačkoli jsme původně o tomto řešení vůbec neuvažovali, přesvědčila nás úspora vyplývající ze zpracovaných scénářů a...
„Při nákupu nového většího zařízení nám MDS Partners nabídli i možnost pronájmu s platbou za stránky. Ačkoli jsme původně o tomto řešení vůbec neuvažovali, přesvědčila nás úspora vyplývající ze zpracovaných scénářů a analýzy našeho tiskového parku. Díky tomu jsme se pustili i do zautomatizování procesů objednávky spotřebního materiálu a tím zefektivnili využití skladových prostor a znatelně ulehčili práci pracovníkům zodpovědným za nákup kancelářských potřeb.“
Jiří Cetkovský – ELI LILLY ČR, s.r.o.

Multifunkční stroj HP CM6040 s modelem platby za stránku se osvědčil a díky jeho možnostem společnost Eli Lilly ČR, s.r.o. dokonce realizovala úspory i na výdajích za tisk v externích agenturách. Jeho obliba dokonce vzrostla natolik, že se začalo projevovat nerovnoměrné zatížení tiskových zařízení. I jako reakci na toto MDS Partners nabídli Analýzu stávajícího tiskového prostředí za použití monitoringu tiskového parku. Za použití dat z této analýzy a ze znalosti potřeb v rámci firmy vyplynulo několik změn: společnost vyřadila neekonomické stroje (ať už s vysokými náklady na tisk, nebo na servis), část z nich nahradila a také změnila rozmístění některých stávajících. Vzhledem k dobrým zkušenostem a tomu, že daný stroj zapadal do nové tiskové strategie, byla pořízena druhá HP CM6040, opět v modelu platby za stránku. Tato změna při relativně nízkých nákladech nejen optimalizovala zatížení a náklady na tisk, ale také výrazně snížila nutnost servisních zásahů a v mnoha směrech zvýšila komfort uživatelů. 
 
Vzhledem k průběžnému vzdálenému monitoringu se také podařilo snížit časovou náročnost nákupu a správy spotřebního materiálu. Ten je dodáván vždy právě včas na základě poklesu hladiny toneru pod definovanou hranici. Stav je zjišťován MDS Partners’ Monitorem každých 30 minut a Eli Lilly platí pouze za instalované tiskové kazety, nikoliv za jakékoliv zásoby. Firma toto oceňuje zejména v případě větších strojů, kde je kvalitního a přitom ekonomického tisku dosahováno diverzifikací spotřebních komponent (tonery, válce, zapékací jednotky, přenosové soustavy a další), i jejich životnost je totiž sledována a jsou dodávány právě včas.

O společnosti Eli Lilly:

Eli Lilly ČR, s.r.o. je pobočkou přední farmaceutické společnost s vlastním výzkumem a vývojem. Ta zaměstnává více než 40 000 pracovníků po celém světě a léky dodává do 143 zemí. V České republice působí od roku 1992 a je aktivní v diabetologii, psychiatrii, onkologii, endokrinologii, léčbě erektilní dysfunkce a osteoporózy.

www.lilly.cz