Fáze 1: Převzetí správy stávajícího tiskového parku

Každý začátek řízení nákladů tiskového parku začíná orientací ve stávajícím prostředí. Převezmeme péči nad všemi zařízeními a zajistíme jejich provoz od dodávek spotřebního materiálu, přes údržbu a veškeré opravy až po likvidaci odpadů. Jednoduše se budete moci spolehnout na to, že tiskárny ve vaší kanceláři budou vždy připravené a starosti o ně budou na nás.

»Součástí správy jsou i průběžné manažerské reporty pro racionalizaci nákupů nových tiskáren a případně nástroje pro řízení celkových nákladů na tisk.

VLASTNOSTI SLUŽBY:

» Plné servisně-materiálové zabezpečení Vašeho parku tiskáren, kopírek a faxů bez jeho optimalizace nebo obnovy
» Platba za vytištěné stránky (zahrnující kompletní provozní náklady)
» Tiskové kazety, zobrazovací a přenosové válce, odpadové nádobky, sešívací spony a veškeré další spotřební materiály definované výrobcem s výjimkou papíru
» Údržbu
» Opravy (náhradní díly, práci, dopravu)
» Automatizované dodávky tiskových kazet (vzdálený monitoring tiskových kazet)
» Automatická iniciace servisního zásahu (vzdálený monitoring tiskových zařízení)
» Automatizované dodávky papíru (volitelné)
» Garantovaná odezva Service Level Agreement
» Pravidelná preventivní údržba tiskárny
» Další možné vlastnosti této služby (nejsou součástí ceny stránky)
» Zabezpečení tisku a Job Accounting

PŘÍNOSY OUTSOURCOVANÉ SPRÁVY:

» Garantovaná provozuschopnost tiskového parku
» Garantované nižší provozní náklady než při standardním zajišťováním správy – nakupování materiálů a servisních služeb
» Kvartální reporty o využívání tiskového parku
» Lepší rozhodování při pořizování nové techniky
» Podklad pro řízení nákladů na úrovni oddělení
» Žádné finanční prostředky vázané v zásobách spotřebního materiálu
» Transparentní náklady na tisk
» Rozpočítatelné a adresovatelné oddělením či uživatelům (volitelné)
» HelpDesk požadavky na tiskárny přesměrovány na nás
» Jediný dodavatel – partner pro všechny potřeby související s tiskem
» Jediná faktura měsíčně za celý tiskový park
» Eliminace hlídání a objednávání spotřebních materiálů
» Výrazně zjednodušení práce IT odborníků a Office Managerů

5 KROKŮ K PŘEDÁNÍ SPRÁVY TISKOVÉHO PARKU TONER EXPRES:

1. Zmapování tiskového parku pracovníky Toner Expres (1 – 5 týdnů)
» Fyzická kontrola konfigurací a stavu tiskáren
» Nasazení vzdáleného monitoringu
   » Sběr dat o tiskovém parku
   » Otestování vzdáleného monitoringu
» Sběr informací o stávajících nákladech na tisk
   » Spotřební materiál
   » Údržbu, opravy
   » Zjištění požadavků zákazníka na komplexnost služby

2. Návrh řešení (1 týden)
» Úpravy HW a SW vybavení nutné pro zajištění služby
» Finanční analýza – porovnání nákladů před a po zavedení správy tiskového parku
» Návrh postupu přechodu


3. Podpis smlouvy

4. Realizace potřebných úprav SW a HW (dny)

5. Zdokumentované zahájení poskytování služby (1 den)