Fáze 2: Optimalizace tiskového prostředí

Boom kancelářského tisku v uplynulých 15 letech způsobil, že firmy mají dnes nekontrolovaná a často nekontrolovatelná, zastaralá a neefektivní portfolia tiskáren, kopírek a faxů.


Cílem optimalizace je mít správný počet správných zařízení na správných místech a správně je užívat – a tím dosáhnout nejekonomičtějšího možného tiskového řešení. Optimalizací tiskového parku je obvykle možné dosáhnout 10 až 30% úspory přímých nákladů, v závislosti na stavu stávajícího parku a ochotě realizovat optimalizační opatření.

JAK TO FUNGUJE:

» V této fázi identifikujeme hlavní příležitosti pro snížení nákladu za vytištěnou stránku, tzv. CPP (Cost Per Page) při zachování stejného objemu tisku s maximálním možným využitím stávajícího vybavení. Používáme k tomu softwarová řešení našich partnerů, ale především mnohaleté zkušenosti v oblasti firemního tisku.

CO JE VÝSLEDKEM:

» Výsledkem této fáze je tiskové řešení s nižším CPP než u stávajícího tiskového parku. Rádi vám dodáme vzor Analýzy tiskového parku a návrhu optimalizace.
» Doporučíme vám konkrétní opatření vedoucí ke snížení přímých nákladů na tisk o minimálně 10% a nezvyšující nebo redukující i nepřímé náklady na tisk. Finální řešení vždy hledáme spolu s vámi. 
» Výsledkem této fáze je definitivní tiskové řešení, které plně vyhovuje vašim individuálním požadavkům a přináší jednoznačnou úsporu celkových nákladů na tisk


JAK ZAČÍT:

» Vyplňte jednoduchý vstupní formulář na www.mdspartners.cz. V horizontu několika pracovních dní vás kontaktuje náš pracovník s prvními zjištěními a návrhem dalšího postupu.
» Nebo se rovnou obraťte na některého z našich specialistů