Tiskové řešení – návrhy

Návrhy tiskového řešení MDS PARTNERS jsou postaveny na propracované a prověřené metodologii, díky které je výsledek skutečným řešením potřeb zákazníka. Přestože detailní postup považujeme za naše know-how, o které se na internetu nedělíme, nabízíme vám na následujících řádcích alespoň nástin tohoto procesu. S detaily a referenčními projekty vás rád seznámí náš konzultant.

3 fáze návrhu tiskového řešení:

1. Assesment stávajícího tiskového parku:

Přesné vyčíslení kompletních nákladů na tisk jedné strany (CPP) na jednotlivých zařízeních, v hospodářských střediscích a pro celou organizaci. V rámci assesmentu je pro naše konzultanty rovněž důležité seznámení se s lokalitou, požadavky managementu a uživatelů.
 
Assesment trvá obvykle minimálně 1 měsíc a jeho výsledkem je Zpráva o stavu a nákladech aktuálního tiskového parku. Na vaši žádost vám zašleme vzorovou zprávu a seznámíme vás podrobně s postupem sběru dat o tisku, o využití tiskáren a o stávajících nákladech.

2. Analýza a návrh optimalizace:

V této fázi identifikujeme hlavní příležitosti pro snížení CPP při zachování stejného objemu tisku s maximálním možným využitím stávajícího vybavení. Používáme k tomu softwarová řešení našich partnerů, ale především mnohaleté zkušenosti zakladatelů MDS Partners v oblasti firemního tisku.  
 
Výsledkem této fáze je tiskové řešení s nižším CPP než u stávajícího tiskového parku. Na vaši žádost vám dodáme vzor Analýzy tiskového parku a návrhu optimalizace.

3. Návrh tiskového řešení:

Doporučíme vám konkrétní opatření vedoucí ke snížení přímých nákladů na tisk o minimálně 10 % a nezvyšující nebo redukující i nepřímé náklady na tisk. Finální řešení vždy hledáme spolu s vámi.  
 
Výsledkem této fáze je definitivní tiskové řešení, které plně vyhovuje vašim individuálním požadavkům a přináší jednoznačnou úsporu celkových nákladů na tisk.

Máte-li zájem o další informace, neváhejte kontaktovat MDS Partners.

Reference z této oblasti