Zabezpečený tisk

Zabezpečený tisk, PIN printing, tisk na kartu, sledování uživatelů, Job Accounting, …. Ať již použijeme jakýkoliv z těchto pojmů, směrujeme k zajištění dvou důležitých vlastností kvalitního tiskového řešení:

  • bezpečnosti dokumentů
  • adresování nákladů na tisk zodpovědným osobám či pracovním skupinám

V oblasti zabezpečení tisku existuje vedle funkčnosti implementované výrobci do samotných tiskových zařízení velmi široká nabídka softwarových řešení třetích stran. MDS PARTNERS v této oblasti nejčastěji implementují řešení dánského výrobce SafeCOM a české řešení MyQ.

mqsc_0010


Tato řešení zajišťují identifikaci uživatele, který poslal tiskovou úlohu, buď prostřednictvím PINu nebo magnetické karty. Tisk pak může probíhat dvěma možnými způsoby:

PUSH printing – sledování nákladů

Pokud zákazník nasazuje systém zejména kvůli sledování nákladů a intimita dokumentů pro něj není zásadním tématem, obvykle volí architekturu PUSH printing. To znamená, že odeslaná tisková úloha je zanalyzována tiskovým serverem, který zaznamená její cenu a identifikuje jejího tvůrce například na základě údajů v Active Directory. Úloha je dále okamžitě předána tiskovému zařízení a vytištěna. Uživatel tedy v tomto režimu nezaznamená žádnou změnu, ale tiskový server shromažďuje data o tiskových úlohách. Zákazník tak může na pravidelné bázi vyhodnocovat smysluplnost svých nákladů na tisk za jednotlivá hospodářská střediska, pracovní skupiny či uživatele. Získává detailní přehled o počtu jednostranných a oboustranných tisků, barevných a černobílých tisků a objemu tisku z hlediska formátů.

PULL printing – sledování nákladů a zabezpečení dokumentů proti zneužití

PULL printing se podobá PUSH printingu v celkové architektuře. Základním rozdílem je ale to, že úloha počká na tiskovém serveru do okamžiku autentifikace uživatele – zadavatele tisku na tiskovém zařízení PINem nebo magnetickou kartou. Tak je zajištěno, že tisková úloha skončí ve správných rukou. Vedlejším přínosem této formy tisku je eliminace nevyzvednutých tiskových úloh – uživatel se u tiskového zařízení může ještě jednou rozhodnout jestli úlohu opravdu potřebuje nebo ne. Naopak drobnou nevýhodou PULL printingu je to, že tisk úlohy je zahájen teprve v okamžiku, kdy uživatel dorazí k tiskovému zařízení. To může zejména u vícestránkových úloh zdržovat.
 
Zabezpečený tisk je možné nasadit ať již pořizujete jedno multifunkční zařízení nebo chcete zabezpečit celou flotilu tiskáren.

Máte-li zájem o další informace, neváhejte kontaktovat MDS Partners.

Reference z této oblasti