Otázky a odpovědi

K ničemu, domluvte si schůzku s konzultantem, který vám předvede, jak bychom pro vás mohli být prospěšní – rozhodnutí je na vás

Aby bylo možné správně zanalyzovat tiskový park, množství tisků, chování uživatelů, atd. je potřeba park monitorovat minimálně 1 měsíc. Celá analýza s návrhem optimalizace pak trvá 1 až 3 měsíce.

To je různé, naši dlouholetí zákazníci ji mají zdarma. Na cenu analýzy má vliv např. počet tiskáren, faxů a kopírek, zasíťování, lokace tiskových zařízení, atd. Proto je nutné sejít se s konzultantem, který vám přesně vyčíslí cenu analýzy a nastíní možnosti, jak je možné dostat analýzu zdarma i pro nové zákazníky.

Ano, návrh řešení děláme podle vašich požadavků, pokud si přejete upřednostnit nějakou značku, zahrneme do návrhu optimální stroje daného výrobce. Print Partners spolupracují se všemi předními výrobci tiskáren a multifunkčních zařizení.

Cost Per Page = náklady na tisk jedné strany.

Total Cost of Ownership, neboli celkové náklady na vlastnictví tiskového parku, které obsahují všechny přímé i nepřímé (častokrát skryté) náklady, které mají souvislost s pořizovaným zařízením v celém jeho životním cyklu, tzn. od nákupu počínaje, přes jeho provoz, údržbu, až po jeho likvidaci.

Tisková úloha je zanalyzována tiskovým serverem, který zaznamená její cenu a identifikuje jejího tvůrce. Úloha je dále okamžitě předána tiskovému zařízení a vytištěna. Řeší monitorování nákladů na tisk za jednotlivá hospodářská střediska, pracovní skupiny či uživatele.

Tiskové úlohy jsou připraveny na tiskovém serveru do doby autentifikace uživatele na tiskárně, řeší bezpečnost dokumentů, eliminaci zbytečných tisků a alokaci nákladů uživatelům a střediskům.

Tisk dokumentu na kterékoliv tiskárně bez nutnosti určení předem v počítači při zadávání tisku – uživatel nemusí přemýšlet, zda je tiskárna, kterou chce použít momentálně funkční. K výběru tiskárny dochází až při samotném vyzvednutí dokumentů a autentifikaci na vybrané tiskárně.

Jedná se o soubor informací, nastavení a školení uživatelů směřující k co nejekonomičtějšímu užívaní tiskového parku.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku? Vyplňte náš kontaktní formulář, odpovíme vám v nejkratším možném čase.