Rozúčtování nákladů, zabezpečený tisk a úspora nákladů

ELI LILLY ČR, s.r.o.

„Společnosti MDS Partners se podařilo vyřešit naše starosti s rozúčtováním nákladů na tisk a zabezpečením tisku. Navíc se jim podařilo snížit naše provozní náklady na tisk a ušetřit nám čas spojený se správou...
„Společnosti MDS Partners se podařilo vyřešit naše starosti s rozúčtováním nákladů na tisk a zabezpečením tisku. Navíc se jim podařilo snížit naše provozní náklady na tisk a ušetřit nám čas spojený se správou tiskáren, který nyní můžeme věnovat klíčovým projektům naší univerzity.“
Thomas Mershon, University of Pittsburgh

V University of Pittsburgh již delší dobu řešili problém s rozúčtováním tisku a kopií mezi jednotlivé projekty a hospodářská střediska, kterých je vždy přibližně 10 a je potřeba je snadno editovat a vytvářet. Celou situaci ještě komplikoval fakt, že prostory i tisková zařízení sdílí s University of Pittsburgh ještě U.S. Business School, která je samostatným subjektem s vlastními náklady a výnosy. Jelikož tisková zařízení využívají kromě lektorů i studenti, bylo také nutné vyřešit zabezpečení výtisků proti neoprávněnému použití. 
 
Před oslovením MDS Partners vypadala praxe na University of Pittsburgh tak, že rozúčtování nákladů probíhalo jen velmi obtížně a výtisky nebylo možné nijak zabezpečit. MDS Partners na tuto situaci reagovali nabídkou výměny tiskových zařízení za nová s podporou softwarového řešení SafeCom pro zabezpečení tisku a alokaci nákladů cost centrům a uživatelům. Touto výměnou zařízení získali v University of Pittsburgh kromě vyřešení rozúčtování nákladů i úspory na tisku, které vycházely z ekonomičtějšího provozu nových zařízení a z přechodu na pronájem s platbou za vytištěné stránky. 
 
Nová zařízení umožnila autentifikaci uživatelů pomocí PIN kódu zadaného přímo na stroji a ve spojení se softwarem SafeCom pak takzvaný PULL printing, tedy zabezpečení tisku a možnost alokace nákladů uživatelům, střediskům i partnerským subjektům. Díky napojení na Active Directory a přidělení jednotlivých uživatelů ke střediskům a projektům dochází k automatickému zaúčtování nákladů na tiskovou úlohu tam, kam patří ihned po odeslání úlohy z počítače. V případě kopírování je nutná autentifikace uživatele na stroji, pomocí které se podařilo vyřešit i rozúčtování kopií. 
 
O University of Pittsburgh: 
 
Založena v roce 1787 jako malá soukromá škola v americkém Pittsburghu. Po více než 220 letech se tato univerzita vyvinula v mezinárodně uznávané centrum vzdělávání a výzkumu, které aktuálně vzdělává více jak 34 000 studentů.. V České republice nabízí prostřednictvím Josef M. Katz Graduate School of Business zejména prestižní manažerský program Executive MBA, zařazený Financial Times mezi 10 nejlepších programů Executime MBA na světě.