Reporting a řízení nákladů - Reference

V University of Pittsburgh již delší dobu řešili problém s rozúčtováním tisku a kopií mezi jednotlivé projekty a hospodářská střediska, kterých je vždy přibližně 10 a je potřeba je snadno editovat a vytvářet. Celou situaci ještě komplikoval fakt, že prostory i tisková zařízení sdílí s University of Pittsburgh ještě U.S. Business School, která je samostatným subjektem s vlastními náklady a výnosy. Jelikož tisková zařízení využívají kromě lektorů i studenti, bylo také nutné vyřešit zabezpečení výtisků proti neoprávněnému použití. 
 
Před oslovením MDS Partners vypadala praxe na University of Pittsburgh tak, že rozúčtování nákladů probíhalo jen velmi obtížně a výtisky nebylo možné nijak zabezpečit. MDS Partners na tuto situaci reagovali nabídkou výměny tiskových zařízení za nová s podporou softwarového řešení SafeCom pro zabezpečení tisku a alokaci nákladů cost centrům a uživatelům. Touto výměnou zařízení získali v University of Pittsburgh kromě vyřešení rozúčtování nákladů i úspory na tisku, které vycházely z ekonomičtějšího provozu nových zařízení a z přechodu na pronájem s platbou za vytištěné stránky. 
 
Nová zařízení umožnila autentifikaci uživatelů pomocí PIN kódu zadaného přímo na stroji a ve spojení se softwarem SafeCom pak takzvaný PULL printing, tedy zabezpečení tisku a možnost alokace nákladů uživatelům, střediskům i partnerským subjektům. Díky napojení na Active Directory a přidělení jednotlivých uživatelů ke střediskům a projektům dochází k automatickému zaúčtování nákladů na tiskovou úlohu tam, kam patří ihned po odeslání úlohy z počítače. V případě kopírování je nutná autentifikace uživatele na stroji, pomocí které se podařilo vyřešit i rozúčtování kopií. 
 
O University of Pittsburgh: 
 
Založena v roce 1787 jako malá soukromá škola v americkém Pittsburghu. Po více než 220 letech se tato univerzita vyvinula v mezinárodně uznávané centrum vzdělávání a výzkumu, které aktuálně vzdělává více jak 34 000 studentů.. V České republice nabízí prostřednictvím Josef M. Katz Graduate School of Business zejména prestižní manažerský program Executive MBA, zařazený Financial Times mezi 10 nejlepších programů Executime MBA na světě. 

Rozúčtování nákladů, zabezpečený tisk a úspora nákladů

UNIVERSITY OF PITTSBURGH

„Společnosti MDS Partners se podařilo vyřešit naše starosti s rozúčtováním nákladů na tisk a zabezpečením tisku. Navíc se jim podařilo snížit naše provozní náklady na tisk a ušetřit nám čas spojený se správou...